26.6 C
Brno
Neděle, 14 července, 2024
- Reklama -časopis
DomůPro mužePovymetejte komíny dříve, než uhodí mrazy

Povymetejte komíny dříve, než uhodí mrazy

Aby fungovala pecka, krb či kotel, komín musí mít správný tah.

Ať už topíte dřevem, briketami nebo uhlím, žádný z vašich komínů se neobejde bez důsledné prohlídky. Pokud se v nejbližších dnech přiberete k jejich vymetání, prohlédněte si je od paty až po hlavici, abyste mohli odstranit chyby, které mohly v průběhu let vyústit do blížící se havárie.

Úkolem každého komína je odvádět přiměřeným tempem spaliny z topeniště tak, aby plyny a horkost nemohly ohrozit příbytek a zdraví člověka. I když se na první pohled může zdát, že se jedná pouze o bezvýznamnou troubu ze zdiva, pravý opak je pravdou.

Pochopte, jak funguje
Komín je přepravní potrubí, které vytváří tah potřebný pro fungování topidla, krbu či kotle. Vytahuje z topeniště horké spaliny a odvádí je přes střechu domu, aby k plamenům skrz otvory ve dvířkách nasál z místnosti čerstvý vzduch s kyslíkem potřebným pro oheň.

Čím je komínový průduch vyšší, širší, kulatější a hladší, tím silnější je při dostatečně velkém ohništi jeho tah. Proto lze staré komíny zlepšit nástavbou nebo frézováním jejich průduchů.

Neznamená to však, že větší komín je lepší. Pokud je ohniště příliš malé a nedokáže vyhřát vnitřní stěny průduchu na dostatečnou teplotu, tah je slabý a komín se chová stejně, jako by byl pro pecku nedostatečný. Proto musí být komíny s připojenými spotřebiči vždy v rovnováze.

Pokud je tah silný, palivo vyhárá příliš rychle a horké spaliny bez užitku unikají komínem nahoru. Vždy při tom hrozí, že se do průduchu dostanou hořící. Pokud je tah přislabý, oheň se dusí, a chladné spaliny nedokážou vyhřát průduch a ohniště na pracovní teplotu. To způsobuje srážení vodních par a tvorbu dehtu. Oba scénáře jsou nebezpečné a je na kominíkovi, aby pomohl s jejich řešením. Na vás zůstává pouze údržba.

Vyčistěte průduchy
Pokud nahlédnete do spodních vybíracích dvířek u paty komína, okamžitě máte jasno, na čem jste. Suché napadané saze a matný povlak na stěnách průduchu jsou znakem jeho správného fungování. Pokud je pata zatečena lepkavým dehtem a průduch je jako kdyby potažen asfaltem, je to výstraha poukazující na slabý tah nebo spalování mokrého paliva. Zrcátko vložené hluboko do průduchu vám pod 45stupňovým sklonem prozradí, jak to vypadá o něco výše. Chce to znát svůj komín z minulých sezón, abyste věděli, do jaké míry je zanesen.

Vymetat lze pouze suché saze. Uzavřete vyjímací dvířka u paty komína a poberete se do podkroví, abyste přes vymetací dvířka kartáčem na vymetacím drátě postupně uvolnili saze nad otvorem i pod ním. Pokud dvířka chybí, vymetá se přes ústí komína. Při každém pohybu uslyšíte, jak se saze lehounce sypou dolů, dokud komín neztichne. V této chvíli je třeba je vyjmout přes vymetací dvířka a vysypat do komunálního odpadu.

Pokud je komín zanesen dehtem, obvykle je třeba před další snahou o jeho čištění odstranit příčinu jeho špatného fungování. Kdysi se pod dohledem hasičů takové komíny vypalovaly, dnes je lze čistit i chemicky. Je však jen malá šance, že chemický přípravek „kominíček“ pro domácnosti změní s horkými spalinami nánosy dehtu na sypké saze.

S komínem i kouřovod
Pokud je komín čistý, bez nánosu hořlavých sazí, vyčistit je třeba i kouřovody připojených spotřebičů. Bez ohledu na to, zda se jedná o tenkostěnné trubky z plechu nebo hrubé z oceli. Žádají stejné vymetání jako komín a důsledné vyčištění mechanismu škrtících klapek. Většina kotlů má u ústí kouřovodu samostatnou komoru s klapkou, kterou lze v její spodní části otevřít. Od tohoto momentu by měla být celá kouřová cesta průchozí.

Aby komín těsnil
Komín je bezpečný pouze tehdy, jsou-li obě jeho dvířka dostatečně těsná. Zatímco staré byly dvoudílné a musely se zavírat silným přitlačením, novější jsou už jen jednovrstvé. Signálem dobrého utěsnění dvířek je čistota jejich bezprostředního okolí. Lem ze sazí vám naznačí, že je třeba je vyměnit za nové. Jedná se o jednoduchý úkon, výměnu dvířek s minimem zednických zkušeností zvládnete i sami. Důležité je před prvním zatopením přesvědčit se o tom, že jsou všechna dvířka bezpečně a pevně uzavřena.

Nejen dvířka jsou hrozbou, ale také otvory v plášti komínů. U starých cihlových komínů se někdy stává, že kdesi chybí kus malty a jiskry odletují z komína nepozorovaně pod střechou na neobydlený půd. Komín by měl být po celém povrchu natažen omítkou, aby byla jistota, že opravdu těsní. Pokud jste tento úkol v podkroví odkládali už léta, máte stále dostatek času dokonale jeho plášť uzavřít. V tuto chvíli máte jistotu, že komínový plášť je dokonale uzavřen a jeho průduch je vyčištěn.

Pozor, aby nespadl
Nadstřešní část je nejnamáhanější částí komína. Vrtochy počasí a agresivní spaliny jej možná v průběhu let rozrušily natolik, že do něj zatéká voda, která tříští jeho plášť. To se může stát osudným, pokud právě tuto zimu nadstřešní část spadne, přebije vaši střechu a způsobí škody v bezprostřední blízkosti domu. Pokud je v havarijním domě krakorcová deska komína či jeho tělo, zůstává ještě mnoho podzimních dnů, abyste věci dali na pravou míru. Výrobci moderních komínových systémů nabízejí střešní nástavby z moderních materiálů, které lze na starý komín nastavit. Pak už třeba jen klempíře, aby upravil střechu tak, aby nezatékala.

- Reklama -zeny

Mohlo by Vás zajímat

Brněnský večerník

PR článek